Професійна орієнтація


Тип ресурсу: підручник


Рік видання: 2014


Автори: авт. Є.Єгорова, О.Ігнатович, В.Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, Г.Татаурова-Осика, А.Шевенко.


Кількість сторінок: 240


Анотація. У підручнику викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. До підручника включено завдання для самостійної роботи, що дозволяють орієнтувати студентів на активну пізнавальну діяльність, самостійне творче вивчення основ професійної орієнтації, а також забезпечити більш ефективне оволодіння навчальним матеріалом та практичними навичками, зокрема: уміннями визначати особливості готовності молоді до вибору професії; складати професіограму, виявляти мотиви вибору професії в різні вікові періоди, визначати професійні інтереси та здібності. Підручник присвячено для студентів, що навчаються за спеціальностями «Практична психологія» та «Соціальна педагогіка».


Ключові слова: професіографія, психодіагностика, профінформація, профконсультації, профвідбір, профадаптація, особистість, студенти, педагоги, вчителі.


 

586
122