Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2014


Автори: В.Синявський.


Кількість сторінок: 84


Анотація. До методичного посібника включено професіограми і психограми професій педагогічного спрямування, короткий словник найуживаніших понять. Професіограми і психограми містять інформацію про загальну характеристику професій, санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці, вимоги професії до особистості працівника, протипоказання до навчання та виконання професійних обов’язків, можливості професійного навчання та перспективи зайнятості. У психограмах подані професійно важливі якості, наявність яких дає людині можливість стати кваліфікованим фахівцем за професією, психодіагностичні методики їх визначення та діагностичні показники. Практичне використання професіографічних матеріалів може підвищити ефективність профорієнтаційної роботи на педагогічні професії. Посібник призначений для працівників освіти і широкого кола фахівців, які займаються питаннями професійної орієнтації.


Ключові слова: психограми професій, професіограми, професійні обов'язки, кваліфіковані фахівці, педагогічні працівники.


 

1262
121