Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2019


Автори: Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Ігнатович О.М., Павлик Н.В., Становських З.Л., Радзімовська О.В., Татаурова-Осика Г.П., Бастун М.В., Іванова О.В., Шевенко А.М. Заєць І.В. Жмурко М.Д.


Кількість сторінок: 476


Анотація: Колективну монографію присвячено актуальній науково-практичній проблемі сучасної освіти дорослих: розробці системи психологічного супроводу навчання дорослих різних вікових (молодшого, середнього і старшого дорослого віку) і соціальних (студенти, педагоги, андрогоги, пенсіонери) категорій. Психологічний супровід призначений допомогти як молоді в її адаптації до умов дорослого самостійного життя, так і більш зрілим людям в професійному самовизначенні, актуалізації особистісних ресурсів, подоланні професійних криз.

109
8