Духовно-психологічний супровід дорослих, спрямований на гармонізацію характерологічного розвитку особистості

Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2019


Автори: Н.В. Павлик


Кількість сторінок: 55


Анотація: Методичні рекомендації призначені для психологів, аспірантів психолого-педагогічного профілю, викладачів, кураторів студентських груп та педагогів-андрогогів. Перший розділ методичних рекомендацій розкриває психологічні особливості духовного та характерологічного розвитку особистості в період ранньої дорослості. Другий розділ присвячено висвітленню психологічних детермінант дисгармонійного розвитку характеру. У третьому розділі розглядається психологічний механізм актуалізації духовного потенціалу, який є детермінантою гармонійного характерологічного розвитку й розв’язання психологічних проблем людини. У четвертому розділі детально представлено психодіагностичний інструментарій дослідження особливостей характеру, духовного потенціалу та психологічних проблем особистості раннього дорослого віку. П’ятий розділ присвячено напрямам і методам духовно-психологічного супроводу дорослих, спрямованого на гармонізацію характерологічного розвитку студентів вищих закладів освіти. Впровадження методичних рекомендацій в практику психологічних служб в системі вищої освіти України забезпечить психолого-педагогічних працівників засобами духовно-психологічного супроводу, що сприятиме особистісному зростанню випускників вищих закладів освіти, актуалізації їх духовного потенціалу, який зумовлює гармонійність характерологічного розвитку та розв’язанню спектру психологічних проблем на етапі переходу до дорослого життя.

86
3