Теоретичні засади розвитку комунікативної складової духовної культури педагогічного персоналу


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2013


Автори: О.Радзімовська.


Кількість сторінок: 88


Анотація. Методичні рекомендації присвячені актуальній науково-практичній проблемі. В праці висвітлюються погляди філософів, культурологів, психологів, педагогів, релігійних діячів на проблему духовності та духовної культури особистості. Автором представлено ґрунтовний науковий аналіз основних понять з проблеми, запропоновано психодіагностичні методики дослідження духовної культури педагогів загалом та комунікативної її складової, зокрема. Розроблений і представлений тренінг, спрямований на розвиток комунікативної складової духовної культури педагогічного персоналу, що розрахований на шість занять, кожне з яких присвячене розвитку переважно одного з компонентів комунікативної складової духовної культури особистості, які розглядаються з позиції діяльнісного підходу. Висвітлено основні соціально-психологічні та індивідуально-психологічні передумови розвитку комунікативної складової духовної культури педагогів. Призначено для педагогічних працівників, методистів, практичних психологів різних типів навчальних закладів, науковців, які досліджують дану проблему.


Ключові слова: духовність, духовна культура особистості, психодіагностичні методики, педагогічний персонал.


 

370
12