Сутність та методи духовно-моральної самоактуалізації майбутнього педагога


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2013


Автори: Н.Павлик.


Кількість сторінок: 48


Анотація. Методичні рекомендації присвячені проблемі духовно-моральної самоактуалізації особистості майбутнього педагога і призначені для студентів педагогічних навчальних закладів. У першому розділі методичних рекомендацій автором здійснено теоретичний аналіз досліджень вітчизняній психолого-педагогічній науки щодо духовно-моральних основ самоактуалізації майбутнього педагога. Важливим висновком є те, що духовно-моральна саморегуляція є психологічним механізмом гармонізації характеру, і виступає психологічною передумовою духовного розвитку майбутнього педагога. Другій розділ методичних рекомендацій присвячено теоретичному аналізу положень положень християнської антропології стосовно духовного розвиткуй гармонізації характеру особистості. У третьому розділі представлено визначення поняття «духовно-моральна самоактуалізація» особистості майбутнього педагога, окреслено основні напрями її розвитку. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячений презентації програми спецкурсу гармонізації характеру майбутніх педагогів шляхом духовно-моральної самоактуалізації.


Ключові слова: майбутній педагог, студенти, духовно-мральна самоактуалізація, саморегуляція, християнська антропологія, гармонізація характеру особистості.


 

504
16