Психологія і педагогіка праці особистості


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2013


Автори: В.Рибалка.


Кількість сторінок: 136


Анотація. Головна мета посібника – дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології і педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності і професійної підготовки українського робітника. Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезний духовний, творчий, продуктивний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, ефективного здійснення професійної діяльності працівника. Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, керівників і педагогічних працівників професійно-технічних і загально-освітніх навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для фахівців органів державної адміністрації та місцевого самоврядування, представників галузевих профспілок, підпри- ємств державної і недержавної форм власності, роботодавців.


Ключові слова: педагогіка і психологія праці, особистість, трудова діяльність, професійна підготовка, український робітник, професіонал.


 

550
26