Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2013


Автори: Е.Помиткін, З.Становських, В.Рибалка, Г.Балл, М.Бастун, О.Радзімовська, Н.Павлик, О.Шкіренко, Н.Волошко.


Кількість сторінок: 174


Анотація. У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій — опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгової взаємодії та інших форм психологічної роботи. Книга може бути корисна вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.


Ключові слова: духовна культура, педагогічний персонал, духовна культура педагога, психологічна діагностика, соціально-психологічні умови.


 

435
19