Психологічні умови розвитку інтелектуальної складової духовної культури педагогічного персоналу


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2012


Автори: І.Голуб.


Кількість сторінок: 48


Анотація. У методичних рекомендаціях проаналізовано роль інтелектуального компонента в духовній культурі педагогічного персоналу. Спочатку описані культурно історичні умови зародження духовної культури та становлення людини як соціальної істоті, її відмінності від тваринного світу. Розглянуто роль первинної та вторинної соціалізації особистості. Також проаналізовано роль та функції педагога в даному процесі, его місія у формуванні майбутнього покоління та значимість його професії для суспільства. Розглянуто духовна культура педагога як один з компонентів загально професійної педагогічної культури, розкриті її особливості. Також розглянуто інтелектуальну складову як інструмент, за допомогою якого педагог орієнтується на ідеалі гуманності у своїй професійній діяльності. Проаналізовано співвідношення інтелектуальної сфери особистості з ціннісно- смисловою сферою, відзначено важливість того як людина використовує свій інтелект на благо суспільства, або з егоїстичних спонукань. Описаний вплив рівня загально інтелекту на прояв духовності. Також розглянутий соціальний та емоційний інтелекти, як незалежні від загально інтелекту компонент духовності. Вкінці подані рекомендації, що розвитку інтелектуальної складової духовної культури педагогічного персоналу.


Ключові слова: психологічні умови, духовна культура, педагогічний персонал, функції педагога.


 

405
42