Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2013


Автори: Е.Помиткін.


Кількість сторінок: 144


Анотація. У змісті посібника розкрито основи цілісної психологічної теорії духовності та розвитку духовного потенціалу особистості, висвітлено методичні підходи до розв’язання проблеми психологічної діагностики показників духовного зростання людини. Розглянуто генезис уявлень про духовність та духовний потенціал особистості в історії світової психології. Запропоновано авторський підхід до вивчення духовного потенціалу людини, виокремлено мотиви та психологічні механізми розвитку духовного потенціалу особистості, наведено узагальнену психологічну модель особистості з високим духовним потенціалом. Особливу увагу в книзі приділено розробці психодіагностичного інструментарію, спрямованого на дослідження показників розвитку духовного потенціалу особистості, та результатам його впровадження. Книга може бути корисною науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам системи освіти, практичним психологам, студентам, а також широкому загалу, зацікавленому у власному духовному самопізнанні та вихованні дитини.


Ключові слова: психологічна теорія духовності, духовний потенціал, особистість, психологічна діагностика, духовне зростання людини.


 

647
47