Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2014


Автори: З.Становських.


Кількість сторінок: 168


Анотація. У посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення та розвитку мотиваційно-смислових детермінант професійної саморегуляції педагогічних працівників. Особливу увагу при цьому приділено аксіологічним, духовним та культурологічним аспектам. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики мотиваційно-смислової сфери педагогічного персоналу, зокрема, презентовано конкретний дослідницький інструментарій. Наведено також результати експериментальної роботи за цим напрямком і описані особливості мотивації та смислів професійної діяльності сучасних педагогів. В останньому розділі посібника розкрита специфіка розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції дорослих, засоби психологічної допомоги у випадках утруднення реалізації професійної діяльності, обґрунтовано доцільність використання різних психотехнік, наведена авторська програма для саморозвитку педагогів. Книга може бути корисною вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.


Ключові слова: мотиваційно-смислові детермінанти, саморегуляція, професійна діяльність, педагог, аксіологічні, духовні та культурологічні аспекти.


 

424
16