Викладання психології для учнів старших класів: методичні рекомендації


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2016


Автори: Е.Помиткін.


Кількість сторінок: 77


Анотація. У методичних рекомендаціях розкрито особливості викладання психологічних знань у загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях. У теоретичній частині автор обґрунтовує доцільність духовно-особистісного підходу в педагогічній практиці, наводить його провідні принципи, висвітлює психологічні механізми духовного розвитку дітей і молоді. Окрема увага приділяється впливу соціально-психологічних факторів на духовне становлення школярів. У практичній частині запропоновано психолого-педагогічний супровід духовного розвитку учнівської молоді, наводяться дані щодо його апробації. Також наголошується на необхідності розвитку професійної майстерності сучасного педагога та його духовних якостей. Для цього наводиться план і програма спецкурсу “Психологічні аспекти духовного розвитку


Ключові слова: психологія, учні, старші класи, особливості викладання психологічних знань, духовно-особистісний підхід.


 

383
15