Психологічні особливості підготовки педагогів до духовно-орієнтованої розвивальної взаємодії з учнями


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2016


Автори: З.Становських, О.Радзімовська, О.Шкіренко.


Кількість сторінок: 221


Анотація. У посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вирішення актуальної проблеми підготовки педагогів до духовно-орієнтованої розвивальної взаємодії з учнями. Особливу увагу при цьому приділено аксіологічним, мотиваційно-смисловим та емоційно-вольовим аспектам саморегуляції педгогів у вирішенні професійних завдань. Окрема увага приділена етичним та методичним питанням психологічної діагностики готовності педагогічного персоналу до розвитку духовного потенціалу молоді, презентовано конкретний дослідницький інструментарій. Наведено також результати експериментальної роботи за цим напрямком і описані психологічні особливості ціннісної, мотиваційної-смислової та емоційно-вольової саморегуляції сучасних педагогів у вирішенні завдань духовного розвитку учнів. В останньому розділі посібника розкрита специфіка розвитку готовності педагогів до розвитку духовного потенціалу учнівької молоді, презентовані практичні психологічні розробки для вдосконалення особистісної підготовки педагогів до духовно-орієнтованої розвивальної взаємодії з учнями. Книга може бути корисною вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, духовному саморозвитку та професійній самореалізації..


Ключові слова: теоретико-методологічні основи підготовки педагогів, методичні підходи підготовки педагогів, учні, педагоги, саморегуляція, професійні завдання.


 

394
18