Психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2016


Автори: Е.Помиткін, В.Рибалка, О.Радзімовська, О.Шкіренко, Н.Павлик, З.Становських, М.Бастун, М.Жмурко.


Кількість сторінок: 246


Анотація. Колективну монографію присвячено психологічним проблемам підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді. В основу програми дослідження ліг духовно-особистісний підхід. У монографії висвітлено ряд аспектів розвитку духовного потенціалу, таких як досвід, емоційно-вольова саморегуляція, духовні цінності, духовні якості характеру, діалогічна спрямованість особистості, духовні інтелектуально-творчі здібності. Представлений емпіричний інструментарій, зокрема діагностичні методики і засоби розвитку такої готовності, може бути корисним для психологів і педагогічних працівників різного профілю та спеціалізації, а також науковців, що працюють у цій галузі, і широкого загалу людей, які цікавляться питаннями духовного розвитку молоді..


Ключові слова: психологічні особливості підготовки, педагогічні працівники, духовний потенціал, учнівська молодь.


 

391
22