СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Тип ресурсу: програма


Рік видання: 2022


Кількість сторінок: 38


Видавництво: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України


Анотація: програма звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України "Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика" за 2021 рік. Дата проведення - 21 квітня 2022 року (Київ, Україна).

 


 

71
10