Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів-2017

Тип ресурсу: збірник наукових праць


Рік укладання: 2017


Анотація: У збірнику представлено тези доповідей учасників VІ Міжнародного науковометодологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» організованого з метою сприяння розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні. Учасниками семінару обговорено проблеми розвитку професійної освіти, освіти дорослих у зарубіжних країнах в умовах глобалізації; окреслено тенденції професійного розвитку фахівців у світовому освітньому просторі; охарактеризовано сучасні педагогічні інновації в освітніх системах різних країн; обґрунтовано соціальне партнерство як спільну відповідальність держави і громади за якість професійної освіти і освіти дорослих. Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів, здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук, студентів, а також управлінців і розробників освітньої політики в Україні.


 

82
2