Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів - 2018


Тип ресурсу: збірник матеріалів


Рік видання: 2018


За загальною редакцією: Н.Авшенюк, Н.Бідюк.


Кількість сторінок: 93


Анотація. У збірнику представлено тези доповідей учасників VІI Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» організованого з метою сприяння розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні. Учасниками семінару обговорено проблеми cтановлення порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні й зарубіжжі; окреслено глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти і освіти дорослих у зарубіжних країнах; охарактеризовано тенденції професійного розвитку фахівців у світовому освітньому просторі; обґрунтовано сучасні педагогічні інновації в освітніх системах різних країн; висвітлено запровадження прогресивних ідей зарубіжного досвіду щодо методики навчання іноземної мови у контексті становлення та розвитку нової української школи. Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів,  здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук, студентів, а також управлінців і розробників освітньої політики в Україні.


Ключові слова: порівняльна професійна педагогіка, педагогічна світа, освіта дорослих, нова українська школа.


 

975
78