Освіта для миру - Edukacja dla pokoju (том 2) 2019


Тип ресурсу: збірник наукових праць


Рік видання: 2019


Редколегія: Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.


Кількість сторінок: 648


Анотація: У другому томі збірника наукових праць учасників VIII Українсько-польського / Польсько-українського наукового форуму (8-10 жовтня 2019 року), висвітлено актуальні проблеми професійного розвитку педагогів в умовах інформаційного суспільства, особливості полікультурної освіти для миру. Проаналізовано формальні і неформальні виміри освіти дорослих на початку ХХІ століття, а також питання вдосконалення професійної підготовки сучасного виробничого персоналу для суспільства миру. Для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників загальноосвітніх, професійних, закладів фахової передвищої і вищої освіти, закладів післядипломної освіти, аспірантів і докторантів.


Ключові слова: професійний розвиток педагогів, інформаційне суспільство, полікультурна освіта, мир, освіта дорослих, виробничий персонал.


 

422
69