Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття - 2020


Тип ресурсу: збірник матеріалів


Рік видання: 2020


Випуск: 3(15)


Кількість сторінок: 283


Анотація: у збірнику представлено тези доповідей, презентованих під час Міжнародних мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької (28 листопада 2019 р. м. Київ), що висвітлюють сучасні проблеми педагогічної і мистецької освіти. Проблематика збірника матеріалів диференційована відповідно до актуальних проблем педагогічної освіти: філософсько-аксіологічні і андрагогічні засади педагогічної освіти; мистецька освіта в Україні і світі; зарубіжний досвід підготовки педагогічного персоналу; педагогічна майстерність сучасного педагога; компетентнісна парадигма сучасної освіти у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Для наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, учителів, студентів закладів педагогічної освіти.

959
76