НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ - 2021


Тип ресурсу: збірник матеріалів


Рік видання: 2021


Кількість сторінок: 264


Видавництво: ТОВ "Талком"


Анотація: у збірнику представлено тези доповідей, презентованих під час Міжнародних мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької (1 грудня 2020 р. м. Київ), що висвітлюють сучасні проблеми педагогічної і мистецької освіти. Проблематика збірника матеріалів диференційована відповідно до актуальних проблем педагогічної освіти: філософсько-аксіологічні і андрагогічні засади педагогічної освіти; мистецька освіта в Україні і світі; зарубіжний досвід підготовки педагогічного персоналу; педагогічна майстерність сучасного педагога; теорія і практика музейної педагогіки; наукові здобутки дослідників-початківців. Для наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, учителів, студентів і магістрантів закладів педагогічної вищої і фахової передвищої освіти, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти.


 

287
31