Лицар педагогічної науки


Тип ресурсу: науково-популярне видання


Рік видання: 2018


За загальною редакцією: Л. Лук'янової


Кількість сторінок: 184


Анотація. Книга присвячена пам’яті видатного науковця, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України (академіка), Заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого – фахівця у галузі загальної педагогіки і методики навчання фізики, талановитого Вченого, мудрого Вчителя – Семена Устимовича Гончаренка (09.06.1928 – 07.04.2013). У книзі візуалізовано спогади його учнів, колег і друзів, висвітлено окремі аспекти науково-методичної спадщини педагога. Видання адресовано вченим, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам закладів вищої, професійно-технічної (професійної) освіти, загальноосвітніх закладів, і всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною академіка Семена Устимовича Гончаренка, питаннями методології педагогіки, біографічного, феноменологічного підходів у педагогіці, а також проблемами професійного та особистісного розвитку дорослих, гуманітаризації шкільної освіти, методики навчання фізики в середній школі.


Ключові слова: Семен Гончаренко, педагогічна освіта, освіта дорослих, наукова діяльність.


 

1001
28