Програми | збірники матеріалів

(Програма Х Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича) »
324
88
(збірник матеріалів Х Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича) »
384
130
(Редколегія:  Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.) »
262
47
збірник матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької »
280
29
(Редколегія:  Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.) »
161
34
програма до 100-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук       »
495
17
науково-популярне видання до 100-річчя від дня народження О.Дубинчук (укладач О.Аніщенко; науковий редактор Л.Лук’янова) »
657
19
науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка (колектив авторів, за заг. ред. Л. Лук'янової) »
589
25