Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади


Тип ресурсу: навчальний посібник


Рік видання: 2015


Автори: Н.Авшенюк.


Кількість сторінок: 185


Анотація. У посібнику розкрито концептуальні засади педагогіки транснаціональної вищої освіти. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку транснаціональної вищої освіти у контексті глобалізаційних процесів. Окреслено перспективні напрями розбудови транснаціональної вищої освіти в Україні на підставі аналізу зарубіжного досвіду розвитку транснаціональної вищої освіти. Посібник містить авторську програму спецкурсу «Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади», опорний теоретичний матеріал, перелік проблемних питань для дискусій і круглих столів, тематику науково-дослідницьких і проектних робіт, перелік літератури для самостійної роботи. Рекомендовано для магістрантів, аспірантів, докторантів; викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.


Ключові слова: транснаціональна вища освіта, педагогіка, глобалізаційні процеси, зарубіжний досвід.


 

683
54