Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)


Тип ресурсу: навчальний посібник


Рік видання: 2014


Автори: М.Вовк.


Кількість сторінок: 202


Анотація. У навчальному посібнику представлено історико-педагогічний аналіз вивчення фольклористики у класичних університетах України. Розкрито культурно-історичний дискурс становлення фольклористики протягом другої половини ХІХ – у перше десятиліття ХХІ ст., охарактеризовано зміст, методи, форми, навчально-методичне забезпечення вивчення народної словесності, усної народної творчості у професійній підготовці майбутніх фахівців на історико-філологічних факультетах університетів, визначено традиційні та інноваційні напрями фольклористичної діяльності університетських та академічних осередків України і зарубіжжя. Для викладачів, студентів і магістрантів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, де вивчаються фольклористичні, історико-педагогічні дисципліни, а також усіх, хто цікавиться проблемами української фольклористики.


Ключові слова: фольклористика, історико-педагогічний аналіз, класичні університети, України, народна словесність, професійна підготовка, майбутні фахівці, історико-філологічні факультети.


 

450
17