Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі ХХ – ХХІ століть


Тип ресурсу: програма спецкурсу


Рік видання: 2015


Автори: Н.Постригач.


Кількість сторінок: 36


Анотація. Запропонована програма спецкурсу спрямована на поглиблення і розширення знань, умінь й навичок студентів про тенденції розвитку педагогічної освіти у кранах Південної Європи на межі ХХ – ХХІ століть. Програма побудована на засадах інтердисциплінарності і враховує принципи діахронного, діяльнісного, компетентнісного, міжкультурного, проектного та системного підходів. Програма призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів педагогічних спеціальностей, професорсько-викладацького складу та адміністративного персоналу педагогічних вищих навчальних закладів, працівників системи підвищення кваліфікації.


Ключові слова: тенденції, педагогічна освіта, країни Південної Європи, інтердисциплінарність, програма, підходи.


 

517
25