Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі


Тип ресурсу: освітньо-наукова програма


Рік видання: 2017


Автори: М.Вовк.


Кількість сторінок: 35


Анотація. У виданні представлено структуру освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide», яка реалізується в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії наук України. Акцентовано увагу на таких її компонентах, як: загальна характеристика, стиль викладання, програмні компетентності та результати навчання. Представлено цикли дисциплін (загальної і професійної підготовки, вибіркові дисципліни), які забезпечують професійний та особистісних розвиток майбутнього викладача-дослідника у науково-освітньому академічному середовищі. Видання адресоване аспірантам, докторантам, науковцям і освітянам у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих.


Ключові слова: педагогічна освіта, освіта дорослих, доктори філософії, здобувачі, освітньо-наукова програма, вища освіта.


 

602
61