Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект


Тип ресурсу: програма спецкурсу


Рік видання: 2013


Автори: М.Вовк.


Кількість сторінок: 72


Анотація. Програма спецкурсу «Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект» укладена з урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів за спеціальностями 7.02030301 «Українська мова і література», 7.02030306 «Фольклористика» та магістрів – 8.02030301 «Українська мова і література», 8.02030306 «Фольклористика». Зміст і структура програми підпорядковані загальній меті – формування фольклористичної компетентності майбутнього філолога у контексті аналізу тенденцій і специфіки вивчення фольклористики у класичних університетах України протягом ХІХ – на початку ХХІ ст. Для викладачів класичних і педагогічних університетів, для студентів і магістрантів філологічних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення фольклористики як науково-освітньої галузі..


Ключові слова: фольклористика, класичні університети, Україна, історико-педагогічний аспект, зміст, структура, тенденції, специфіка.


 

433
10