Методика викладання економіки


Тип ресурсу: навчальна програма


Рік видання: 2011


Автори: І.Артеменко.


Кількість сторінок: 25


Анотація. В програмі розкрито актуальність, значення, зміст, мета і завдання дисципліни, описано вимоги до знань і вмінь студентів, форми і засоби проміжного та підсумкового контролю, подано зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями. Упровадження робочої навчальної програми сприятиме підвищенню якості викладання лекційних та практичних занять з курсу «Економіка». Програма адресована науковцям, викладачам, студентам.


Ключові слова: економіка, методика викладання.


 

563
20