Методи теорії ймовірностей і математичної статистики у підготовці майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2013


Автори: С.Тищенко, П.Воловик.


Кількість сторінок: 240


Анотація. У посібнику розкривається логіка, методологія, та організація науково-дослідної роботи майбутнього педагога. Висвітлено етапи наукового пошуку, концептуальний апарат дослідження, методи обробки результатів дослідження. Запропоновано новітні методи та форми встановлення зв'язку між досліджуваними ознаками, які базуються на кореляційно-регресійному аналізі. Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів, може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікаціії наукових та науково-педагогічних кадрів.


Ключові слова: методи теорії ймовірностей, методи математичної статистики, підготовка майбутнього вчителя, науково-дослідна робота.


 

630
42