Рекомендації за результатами проведення науково-практичних масових заходів ІПООД НАПН України у 2017 році


Тип ресурсу: науково-довідкове видання


Рік видання: 2017


Упорядники: Г. Сотська, О. Тринус.


Кількість сторінок: 54


Анотація. У науково-довідковому виданні систематизовано інформацію про науково-практичні масові заходи, щодо яких Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України виступив організатором та співорганізатором; подано рекомендації за результатами їх проведення. Видання адресовано науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, студентам.


Ключові слова: науково-практичні масові заходи, рекомендації, конференції, семінари, круглі столи, педагогічні читання, тренінги.


 

431
43