"Не зміряти у вік славетні справи Інституту" до 25-річчя ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України


Тип ресурсу: довідкове видання


Рік видання: 2018


Укладачі: Л. Хомич, Г. Сотська, О. Тринус, М. Вовк


Кількість сторінок: 50


Анотація. Висвітлено становлення і розвиток Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1993–2018 рр.). У діахронічному і синхронічному вимірах проаналізовано поетапність формування іміджу Інституту й окреслено перспективи його подальшого розвитку. Схарактеризовано особливості науково-дослідної діяльності, здобутки у реформуванні педагогічної освіти та професійного й особистісного розвитку різних категорій дорослого населення.


Ключові слова: Інститут, педагогічна освіта, освіта дорослих, порівняльна педагогіка.

385
22