НАУКОВІ РОЗРОБКИ ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ (2014-2016)


Тип ресурсу: інформаційне видання


Рік видання: 2019


Укладачі: Г. Сотська, О.Тринус


Кількість сторінок: 28


Анотація: Видання містить анотований перелік наукових розробок, підготовлених ученими  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за результатами завершених планових наукових досліджень, що здійснюватися протягом 2014-2016 рр. Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та усіх, хто цікавиться проблема педагогічної освіти і освіти дорослих.


 

519
37