Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Д 26.451.01 та К 26.451.02 ІПООД НАПН України


Тип ресурсу: інформаційно-довідкове видання


Рік видання: 2016


Упорядники: О.Тринус, Т.Котирло.


Кількість сторінок: 180


Анотація. У дайджесті дисертацій систематизовано дослідження, захищені в спеціалізованих вчених радах Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за 23 роки (1994 – червень 2016 рр.). Дайджест адресовано науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, студентам.


Ключові слова: спеціалізована вчена рада, дисертації, дослідження.


 

618
73