Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2015


Автори: Н.Авшенюк.


Кількість сторінок: 610


Анотація. У монографії охарактеризовано тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти в розвинених англомовних країнах, зокрема в Австралії, Великій Британії, Канаді, США у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Обґрунтовано феномен транснаціональної вищої освіти на стратегічному, соціально-культурному, політико-економічному й педагогічному рівнях. Здійснено історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку транснаціональної вищої освіти в Австралії, Великій Британії, Канаді, США. Визначено нормативно-правові засади функціонування і забезпечення якості транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах. Подано рекомендації щодо використання прогресивних ідей розвитку транснаціональної вищої освіти в Україні. Для наукових працівників, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Ключові слова: транснаціональна вища освіта, англомовні країни, історико-педагогічний аналіз, тенденції, Австралія, Велика Британія, Канада, США.


 

745
69