Вивчення фольклористичної спадщини викладачів класичних університетів України (ХІХ – ХХ століття)


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2014


Автори: М.Вовк


Кількість сторінок: 70


Анотація. У методичних рекомендаціях до курсу «Українська усна народна творчість» запропоновано алгоритм вивчення фольклористичної спадщини викладачів класичних університетів ХІХ – ХХ ст., що пов’язано з необхідністю оновлення змісту вивчення базового курсу у професійній підготовці майбутніх філологів. Викладено змістові орієнтири вивчення досягнень педагогів-фольклористів на основі текстологічного аналізу їх наукових та навчально-методичних праць. Акцентовано увагу на внеску викладачів у розвиток напрямів української фольклористики: текстології, етномузикознавства, теорії фольклору, фольклоризму літератури, лінгвофольклористики, джерелознавства. Розроблено творчо-пошукові завдання, тематику рефератів, питання для самостійного опрацювання, які сприяють підвищенню рівня дослідницької культури майбутніх філологів, формуванню їх ціннісного ставлення до досягнень фольклористичної думки в Україні.


Ключові слова: класичні університети, фольклористика, майбутні філологи, професійна підготовка.


 

502
14