Виховна діяльність майбутнього педагога на основі культурологічного підходу


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2016


Автори: Н.Шарошкіна.


Кількість сторінок: 84


Анотація. У методичних рекомендаціях здійснено теоретичний аналіз проблеми «Психолого-педагогічного обґрунтування форм підготовки майбутнього педагога до виховної дії на засадах культурологічного підходу». Охарактеризовано функції культурологічних форм підготовки майбутніх педагогів до виховної діяльності. Обґрунтовано психолого-педагогічні аспекти форм підготовки педагога у культурологічному підході до професійної діяльності. На основі аналізу літератури з педагогіки, яка розкриває особливості виховної роботи з дітьми, здійснено класифікацію форм підготовки майбутніх педагогів до виховної дії. Для педагогічних працівників середніх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.


Ключові слова: майбутній педагог, культурологічний підхід. культурологічна парадигма, класифікація форм виховної роботи.


 

481
30