Освіта дорослих як галузь розвитку компетентності педагога ВНЗ


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2011


Автори: І.Фольварочний.


Кількість сторінок: 98


Анотація. У методичних рекомендаціях обгрунтовано питання освіти дорослих в умовах соціально-економічних трасформацій; процес професійного становлення вчителя у вищій школі; андрагогічну модель навчання. Виокремлено і окреслено інтегрований курс "Педагогіка вищої школи" та спеціалізовані курси "Андрагогіка", "Економіка вищої школи".


Ключові слова: освіта дорослих, вчитель, педагогіка вищої школи, соціально-економічні трансформації.


 

365
15