Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія і практика


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2014


Автори: Н.Авшенюк, Т.Десятов, Л.Дяченко, Н.Постригач, Л.Пуховська, О.Сулима.


Кількість сторінок: 280


Анотація. У монографії колективу відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України представлено результати цілісного наукового аналізу теоретичних основ та особливостей практико-орієнтованих підходів до імплементації компетентнісного підходу у підготовку і подальший розвиток педагогів для навчальних закладів різних рівнів освіти у зарубіжних країнах. Виявлено й проаналізовано ключові тенденцій запровадження компетентнісного підходу до педагогічної освіти у зарубіжних країнах; розроблено концепції щодо формування професійних стандартів педагогічної освіти на основі компетентностей, а також розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ; представлено методики формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу, що передбачає розробку модульних програм, заснованих на діяльнісно-орієнтованих технологіях, а також оцінювання професійної компетентності за модульними програмами. Обґрунтовано перспективні напрями удосконалення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти у зв’язку із запровадженням компетентнісно-кваліфікаційних вимірів до побудови змісту освіти в умовах входження України до європейського освітнього й наукового простору.


Ключові слова: компетентнісний підхід, професійні стандарти педагогічної освіти, зарубіжні країни, тенденції, майбутній педагог, ВНЗ.


 

560
108