Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2016


Автори: К.Годлевська, Ю.Кобюк.


Кількість сторінок: 44


Анотація. У методичних рекомендаціях розглянуто питання: теоретичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів та умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності. Аналіз методичних досліджень засвідчує доступність викладу і разом з тим науковість видання, системність матеріалу та переконливість теоретичних узагальнень. Практичне значення представлених методичних рекомендацій визначається тим, що результати дослідження можуть бути використаними викладачами вищої школи упродовж організації проектної то дослідницької роботи майбутніх вчителів у системі вищої освіти та професійного розвитку, а також створення підручників і навчальних посібників.


Ключові слова: підготовка вчителя, інформаційно-комунікаційні технології, професійна діяльність.


 

754
92