Інноваційні педагогічні технології


Тип ресурсу: робоча навчальна програма для освітньо - кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Педагогіка вищої школи»


Рік видання: 2014


Автори: О.Огієнко.


Кількість сторінок: 24


Анотація. У робочій навчальній програмі розкрито актуальність, значення, мета, завдання навчальної дисципліни «Інноваційні педагогічні технології», описано вимоги до знань і вмінь студентів, форми і засоби проміжного та підсумкового контролю, подано зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями. Призначена для викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів..


Ключові слова: навчальна програма, інноваційні педагогічні технології, студенти, навчальна дисципліна.


 

584
59