Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2016


Автори: О.Огієнко, Т.Калюжна, Л.Мільто, Ю.Радченко, К.Котун.


Кількість сторінок: 258


Анотація. У колективній монографії викладено теоретико-методологічні, психологічні, аксіологічні засади фрмування готовнсті майбутнього вчителя до інноваційної діяльності; запропоновано модель формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності; окреслено педагогічні умови її ефективності. Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, різних рівні акредитації, всім хто цікавиться проблемами педагогічної освіти.


Ключові слова: готовність майбутніх учителів, інноваційна діяльність, теорія і практика, модель формування готовності майбутнього вчителя, педагогічні умови.


 

672
95