Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2013


Автори: С.Соломаха.


Кількість сторінок: 158


Анотація. У посібнику висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури. Розкрито шляхи опанування її секретами. Розроблено технологію формування комунікативної культури викладачів як мистецтва діалогу особистості з художнім твором. Виявлено специфіку сприйняття мистецтва, пов’язану з ціннісним ставленням людини до етико-естетичного ідеалу митця, матеріалізованого у художньому творі. Матеріали, викладені у посібнику, створюють підґрунтя для формування аксіологічного ставлення до мистецтва і орієнтації особистості у світі духовних цінностей, що сприятиме творчій професійній діяльності викладачів мистецтва. Методичний посібник буде корисним для викладачів мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.


Ключові слова: етика індивідуальності, педагогічна майстерність, викладачі музичного мистецтва, художня культура, комунікативна культура, мистецько-педагогічна майстерня.


 

399
6