Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи


Тип ресурсу: підручник


Рік видання: 2014


Автори: О.Отич.


Кількість сторінок: 208


Анотація. У підручнику викладено основні положення базового навчального курсу «Основи педагогічної майстерності» для студентів професійно-педагогічних навчальних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»). Зміст підручника структурований відповідно до навчальної програми з дисципліни й охоплює теоретичний матеріал і практичні завдання, спрямовані на виявлення сутнісних ознак професійно-педагогічної діяльності та педагогічної дії викладача ПТНЗ; ознайомлення з технологіями розвитку та саморозвитку його особистісних і професійних якостей; визначення структури, критеріїв і рівнів його педагогічної майстерності; характеристику особливостей педагогічного спілкування, педагогічної естетики, педагогічної етики та педагогічної культури викладача професійної школи, аналіз педагогічних ситуацій, розв’язання педагогічних задач тощо. Для студентів і викладачів професійно-педагогічних та інженерно-педагогічних навчальних закладів, технологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників і слухачів інститутів післядипломної освіти інженерно-педагогічних кадрів.


Ключові слова: майстерність, професійна діяльність, педагогічна майстерність, професійне навчання, педагогічний досвід.


 

541
46