Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів


Тип ресурсу: бібліографічний покажчик


Рік видання: 2013


Автор-укладач: Л.Штома.


Кількість сторінок: 150


Анотація. У бібліографічному покажчику представлено перелік філо- софських, психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та етики, психопедагогіки, професійного і особистісного розвитку вчителя й викладача вищого педагогічного навчального закладу. Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспіран- тів, викладачів вищих педагогічних начальних закладів різних рівнів акредитації, бібліотечних працівників наукових бібліотек, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку особистості і професійної майстерності педагога.


Ключові слова: етика, естетика, розвиток педагогічної майстерності, викладачі, ВНЗ.


 

345
15