Естетичні та етичні чинники розвитку комунікативного досвіду викладачів філологічних дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2016


Автори: Н.Гомеля, Н.Флегонтова.


Кількість сторінок: 72


Анотація. У методичних рекомендаціях теоретично обґрунтовано естетичні та етичні чинники розвитку комунікативного досвіду викладачів філологічних дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів, а також розкрито сутність, зміст, структуру, функції професійно-педагогічної комунікації відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства. Подано навчальну програму та дидактичні матеріали щодо розвитку комунікативної культури викладачів-вищих навчальних закладів. Адресовано викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, студентам-філологам, аспірантам та вчителям-мовникам.


Ключові слова: естетичні чинники, етичні чинники, комунікативний досвід, викладачі філологічних дисциплін, вищі педагогічні навчальні заклади.


 

414
15