Автореферати дисертаційних досліджень

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти (авт. Н.Авшенюк) »
5
0