Дисертаційні матеріали

Чинний наказ МОН України № 758 від 14.07.2015 

"Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" 

 


 

 

ЛИТОВЧЕНКО Ірина Миколаївна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбудеться 03 травня 2018 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ШЕВЧЕНКО Катерина Валеріївна

   

"ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КНР"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбудеться 03 травня 2018 року о 14 год. 00 хв.

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КЛОС Лілія Євгенівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

ДО ЗДОРОВ'ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТКАЧЕНКО Ольга Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА АГРОНОМІВ-ДОСЛІДНИКІВ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КРЕДЕНЕЦЬ Надія Ярославівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

У СФЕРІ ПОСЛУГ В АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КОЧУРСЬКА Інна Вікторівна

   

"ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

У МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ "

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

НІКУЛА Наталя Вікторівна

   

"ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЛЯПУНОВА Валентина Анатоліївна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

13.00.08 - дошкільна педагогіка

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГОДЛЕВСЬКА Катерина Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЯНІЦКА-ПАНЕК Тереса

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У І - ІІІ КЛАСАХ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ОЛІЙНИК Олеся Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ШУЛЬГА Альона Валеріївна

   

"ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

СТЕПАНЕНКО Анастасія Ігорівна

   

"ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПАНЬОК Тетяна Володимирівна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1917-1991 рр.)"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти;

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

 

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГУРІЧ Зоя Владиславівна

   

"РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

МУКОВІЗ Олексій Павлович

   

"ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ВОЛИК Олена Юріївна

   

"ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГАВРИЛЕНКО Катерина Миколаївна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) "

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 Відгуки офіційних опонентів 

Довідки про впровадження