Дисертаційні матеріали

Чинний наказ МОН України № 758 від 14.07.2015 

"Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" 

 


 

 

ФЕЛЬЦАН Інна Михайлівна

   

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ ШВЕЦІЇ

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії,

галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки,

прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою Д 26.451.002

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

(наказ МОН України № 1287 від 21.10.2020 р.).

 

 

Захист відбудеться 24 грудня 2020 року об 15 год. 00 хв.

 

 

 

 

Анотація дисертації

 

Дисертація

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БОКША Наталія Іванівна

   

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії,

галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки,

прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою Д 26.451.002

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

(наказ МОН України № 1287 від 21.10.2020 р.).

 

 

Захист відбудеться 24 грудня 2020 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

 

Анотація дисертації

 

Дисертація

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЛОТФІ ГАРУДІ Галина Степанівна

   

РОЗВИТОК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії,

галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки,

прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою Д 26.451.002

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

(наказ МОН України № 1287 від 21.10.2020 р.).

 

 

Захист відбудеться 22 грудня 2020 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

 

Анотація дисертації

 

Дисертація

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГУНЬКО Любов Олександрівна

   

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КНР

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії,

галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки,

прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою Д 26.451.002

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

(наказ МОН України № 1287 від 21.10.2020 р.).

 

 

Захист відбудеться 22 грудня 2020 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

Анотація дисертації

 

Дисертація

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТОВКАНЕЦЬ Оксана Сергіївна

   

СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбудеться 25 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГОЛОВАНОВА Тетяна Миколаївна

   

"ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНОСТІ НА САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбудеться 18 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

 

ШЕВЧЕНКО Олександра Теодорівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

У РОБОТІ З ВАЖКИМИ СОМАТИЧНИМИ ХВОРИМИ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата пихологічних наук  

 

Захист відбувся 30 вересня 2020 року

 

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КАЗАКОВА Світлана Володимирівна

   

"РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДО МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата пихологічних наук  

 

Захист відбувся 29 вересня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ШЕВЧЕНКО Римма Миколаївна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК - ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата пихологічних наук  

 

Захист відбувся 29 вересня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БЕЙЛІС Наталія Василівна

   

"РОЗВИТОК НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ

В КІНЦІ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 23 вересня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЦЮНЯК Оксана Петрівна

   

"СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 23 вересня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТИМКІВ Надія Михайлівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАФТОВОЇ ГАЛУЗІ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

(КІНЕЦЬ ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 22 вересня 2020 року

 

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

ВЕРНИГОРА Олена Леонідівна

 

   

"ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

І ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 22 вересня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 


 

КЕЛЬНЕР Світлана Семенівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЦІЛІСНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 01 липня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 


 

ЛАЗАРЕНКО Наталія Іванівна

   

"ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ

УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 09 червня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

РОМАНЮК Оксана Іванівна

   

"РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 09 червня 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

 

ЧОРНА Олена Миколаївна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФАНТАЗІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 27 лютого 2020 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЗАКОМІРНИЙ Ігор Миколайович

   

"РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ВЕЧІРНІХ ШКІЛ

В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 24 грудня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

 

ВОВЧАСТА Наталія Ярославівна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 24 грудня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЦИМБАЛ Інна Валеріївна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОБОТІ З ІНШОМОВНИМИ НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 17 жовтня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГАТЕЖ Наталія Василівна

   

"ПІДГОТОВКА МАЙБІТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ

ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

 

13.00.04 - теорія і практика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 червня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

МАШКОВА Інна Миколаївна

   

"РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ДВОМОВНИХ ТА "РІДНИХ ШКОЛАХ КАНАДИ"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 червня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГРИВКОВА Олена Яківна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ

В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 червня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПАРАСЄЙ-ГОЧЕР Аліна Олександрівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ-СИРІТ

У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 30 травня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ДУКА Олег Анатолійович

   

"РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ У ВІДОМЧИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 24 квітня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

МІЛЬТО Людмила Олександрівна

   

"РОЗВИТОК ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ОСВІТИ РОСІЇ

(СЕРЕДИНА XVIII - КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

  доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 02 квітня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ДІДЕНКО Марина Сергіївна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

  кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 28 березня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЧУМАК Лариса Володимирівна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

  доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 грудня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БРОННІКОВА Валентина Борисівна

   

"ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 грудня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ФУРСЕНКО Тетяна Миколаївна

   

"СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ АКТУАРІЇВ У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ'ЄДНАННЯХ І В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 грудня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ІВАНОВА Оксана Вікторівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ"

 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 29 листопада 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КОСТІНА Людмила Сергіївна

   

"ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 листопада 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БАНІТ Ольга Василівна

   

"СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРІВ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ

КОРПОРАЦІЯХ НІМЕЧЧИНИ І ПОЛЬЩІ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 листопада 2018 року

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БЄЛІКОВА Юлія Анатоліївна

   

"ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 листопада 2018 року

 

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

СУЛТАНОВА Лейла Юріївна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 листопада 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ХІЛЬКО Світлана Олександрівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ"

 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 31 жовтня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПОЛУХІНА Марина Петрівна

   

"ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ПРАВООХОРОНЦІВ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ"

 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 31 жовтня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ВАСЮКОВИЧ Оксана Миколаївна

   

"ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО

ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 04 липня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 

 


 

 

БИСТРОВА Богдана Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 04 липня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТРОЦЬКИЙ Руслан Сергійович

   

"ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

МВС УКРАЇНИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТІТАРЕНКО Ірина Ігорівна

   

"ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

З РЕКЛАМИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БОГОНІС Ольга Миколаївна

   

"ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ У ПРОФЕСІЙНОМУ КОЛЕДЖІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПОПОВА Анастасія Сергіївна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З МІГРАНТАМИ У ШВЕЦІЇ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КІРАЛЬ Агнета Йосипівна

   

"ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПРОТИСТОЯННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 31 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КРАПИВНИЙ Ярослав Миколайович

   

"РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ДУХОВНИХ ОСВІТНІХ

ЗАКЛАДАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ (XVIII - XIX СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 30 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПАСТУШОК Ольга Іванівна

   

"РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 30 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЛИТОВЧЕНКО Ірина Миколаївна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 03 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ШЕВЧЕНКО Катерина Валеріївна

   

"ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КНР"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 03 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КЛОС Лілія Євгенівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

ДО ЗДОРОВ'ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 29 березня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТКАЧЕНКО Ольга Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА АГРОНОМІВ-ДОСЛІДНИКІВ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 28 березня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КРЕДЕНЕЦЬ Надія Ярославівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

У СФЕРІ ПОСЛУГ В АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 28 березня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КОЧУРСЬКА Інна Вікторівна

   

"ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 31 січня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 
 

 

НІКУЛА Наталя Вікторівна

   

"ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 31 січня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЛЯПУНОВА Валентина Анатоліївна 

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

13.00.08 - дошкільна педагогіка

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 22 листопада 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГОДЛЕВСЬКА Катерина Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 22 листопада 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЯНІЦКА-ПАНЕК Тереса

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО

НАВЧАННЯ У І - ІІІ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 25 жовтня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ОЛІЙНИК Олеся Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 30 червня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ШУЛЬГА Альона Валеріївна

   

"ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО

РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 30 червня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

СТЕПАНЕНКО Анастасія Ігорівна

   

"ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 29 червня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПАНЬОК Тетяна Володимирівна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ 

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1917-1991 рр.)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 29 червня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГУРІЧ Зоя Владиславівна

   

"РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 24 травня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

МУКОВІЗ Олексій Павлович

   

"ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 24 травня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ВОЛИК Олена Юріївна

   

"ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 квітня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження

 

 


 

 

 

ГАВРИЛЕНКО Катерина Миколаївна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 квітня 2017 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 

Довідки про впровадження