Дисертаційні матеріали

Чинний наказ МОН України № 758 від 14.07.2015 

"Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" 

 


 

 

ЦИМБАЛ Інна Валеріївна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОБОТІ З ІНШОМОВНИМИ НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбудеться 17 жовтня 2019 року об 11 год. 00 хв.

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГАТЕЖ Наталія Василівна

   

"ПІДГОТОВКА МАЙБІТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ

ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

 

13.00.04 - теорія і практика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 червня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

МАШКОВА Інна Миколаївна

   

"РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ДВОМОВНИХ ТА "РІДНИХ ШКОЛАХ КАНАДИ"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 червня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ГРИВКОВА Олена Яківна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ

В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 18 червня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПАРАСЄЙ-ГОЧЕР Аліна Олександрівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ-СИРІТ

У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 30 травня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ДУКА Олег Анатолійович

   

"РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ У ВІДОМЧИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 24 квітня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

МІЛЬТО Людмила Олександрівна

   

"РОЗВИТОК ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ОСВІТИ РОСІЇ

(СЕРЕДИНА XVIII - КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

  доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 02 квітня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ДІДЕНКО Марина Сергіївна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

  кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 28 березня 2019 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЧУМАК Лариса Володимирівна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

  доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 грудня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БРОННІКОВА Валентина Борисівна

   

"ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 грудня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ФУРСЕНКО Тетяна Миколаївна

   

"СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ АКТУАРІЇВ У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ'ЄДНАННЯХ І В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 грудня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ІВАНОВА Оксана Вікторівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ"

 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 29 листопада 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КОСТІНА Людмила Сергіївна

   

"ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 листопада 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БАНІТ Ольга Василівна

   

"СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРІВ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ

КОРПОРАЦІЯХ НІМЕЧЧИНИ І ПОЛЬЩІ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 листопада 2018 року

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БЄЛІКОВА Юлія Анатоліївна

   

"ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 листопада 2018 року

 

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

СУЛТАНОВА Лейла Юріївна

   

"ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 листопада 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ХІЛЬКО Світлана Олександрівна

   

"ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ"

 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 31 жовтня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПОЛУХІНА Марина Петрівна

   

"ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ПРАВООХОРОНЦІВ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ"

 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 31 жовтня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ВАСЮКОВИЧ Оксана Миколаївна

   

"ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО

ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 04 липня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 

 


 

 

БИСТРОВА Богдана Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 04 липня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТРОЦЬКИЙ Руслан Сергійович

   

"ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

МВС УКРАЇНИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТІТАРЕНКО Ірина Ігорівна

   

"ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

З РЕКЛАМИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 27 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

БОГОНІС Ольга Миколаївна

   

"ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ У ПРОФЕСІЙНОМУ КОЛЕДЖІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПОПОВА Анастасія Сергіївна

   

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З МІГРАНТАМИ У ШВЕЦІЇ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 26 червня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КІРАЛЬ Агнета Йосипівна

   

"ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПРОТИСТОЯННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА"

 

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата психологічних наук  

 

Захист відбувся 31 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КРАПИВНИЙ Ярослав Миколайович

   

"РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ДУХОВНИХ ОСВІТНІХ

ЗАКЛАДАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ (XVIII - XIX СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 30 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ПАСТУШОК Ольга Іванівна

   

"РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)"

 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 30 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ЛИТОВЧЕНКО Ірина Миколаївна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 03 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ШЕВЧЕНКО Катерина Валеріївна

   

"ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КНР"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 03 травня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КЛОС Лілія Євгенівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

ДО ЗДОРОВ'ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 доктора педагогічних наук  

 

Захист відбувся 29 березня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

ТКАЧЕНКО Ольга Василівна

   

"ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА АГРОНОМІВ-ДОСЛІДНИКІВ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 28 березня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 


 

 

КРЕДЕНЕЦЬ Надія Ярославівна

   

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

У СФЕРІ ПОСЛУГ В АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ"

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата педагогічних наук  

 

Захист відбувся 28 березня 2018 року

 

 

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

  

Довідки про впровадження

 

 

 

 


 

КОЧУРСЬКА Інна Вікторівна - "ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 31 січня 2018 року

 


 

НІКУЛА Наталя Вікторівна - "ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 31 січня 2018 року

 


 

ЛЯПУНОВА Валентина Анатоліївна - "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 13.00.08 - дошкільна педагогіка, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наукЗахист відбувся 22 листопада 2017 року

 


 

ГОДЛЕВСЬКА Катерина Василівна - "ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 22 листопада 2017 року

 


 

ЯНІЦКА-ПАНЕК Тереса - "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У І - ІІІ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА" (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наукЗахист відбувся 25 жовтня 2017 року

 

 

ОЛІЙНИК Олеся Василівна - "ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 30 червняя 2017 року

 

 

ШУЛЬГА Альона Валеріївна - "ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 30 червня 2017 року

 

 

СТЕПАНЕНКО Анастасія Ігорівна - "ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 29 червня 2017 року

 

 

ПАНЬОК Тетяна Володимирівна - "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1917-1991 рр.)" (13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти; 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наукЗахист відбувся 29 червня 2017 року

 

 

ГУРІЧ Зоя Владиславівна - "РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)" (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 24 травня 2017 року

 


 

МУКОВІЗ Олексій Павлович - "ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук) Захист відбувся 24 травня 2017 року

 

 

ВОЛИК Олена Юріївна - "ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук) Захист відбувся 18 квітня 2017 року 

 


 

ГАВРИЛЕНКО Катерина Миколаївна - "ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбувся 18 квітня 2017 року